Sứ mệnh
Hoạt động Trách nhiệm xã hội Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam với sứ mệnh đóng góp cho sự phát triển bền vững, thông qua việc lan tỏa những điều tốt đẹp và truyền cảm hứng đến toàn xã hội.
Tầm nhìn
Kết hợp cùng hệ thống đại lý phân phối xe Hyundai trên toàn quốc, chúng tôi tập trung vào hai đối tượng chính là trẻ em dưới 12 tuổi và người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, với hai lĩnh vực là giáo dục và y tế.