Lời ngỏ!
Triển khai làm Đại lý Ô tô Hyundai Ủy quyền

Công ty Cổ phần liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) kính mời những cá nhân, tổ chức có nguyện vọng, am hiểu về lĩnh vực ô tô cũng như thương hiệu Hyundai, ứng cử tham gia làm đại lý Hyundai ủy quyền của HTV.

Khi tham gia nộp hồ sơ các Ứng viên vui lòng thực hiện và gửi lại bộ hồ sơ theo danh mục hồ sơ đính kèm.

ĐỊA ĐIỂM: CÁC TỈNH THÀNH PHỐ TRÊN TOÀN QUỐC

Ưu tiên: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Nông, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương

Thông tin cá nhân
Danh xưng
Thông tin liên hệ
-
- Fax: