Chương trình hội viên Hyundai

Để tạo mối quan hệ gắn kết với Khách hàng, từ ngày 01/12/2017, Chương trình Hyundai Membership được chính thức triển khai tại một số Đại lý ủy quyền của Hyundai Thành Công.

In the Fourth Industrial Revolution era, industry boundaries are disintegrating amid a rise of convergence and change. Mindful of such global megatrends, Hyundai is accelerating its innovation drive powered by an advanced technical prowess. Ever present in Hyundai’s 50-year journey has been the notion of the human race.