Chương trình Hội viên Hyundai

Để tạo mối quan hệ gắn kết với Khách hàng, từ ngày 01/12/2017, Chương trình Hyundai Membership được chính thức triển khai tại một số Đại lý ủy quyền của Hyundai Thành Công.

Nhằm phát triển hơn nữa hiệu quả của chương trình và gia tăng sự gắn kết giữa Khách hàng và hệ thống Đại lý, Hyundai Thành Công Việt Nam chính thức triển khai Chương trình Hội viên Hyundai thống nhất trên toàn hệ thống Đại lý ủy quyền từ tháng 1/2023.