Trải nghiệm không gian mở

  • Màn hình giải trí 10,25 inch cùng hệ thống điều hòa tự động cảm ứng

  • Màn hình thông tin Full LCD 10,25 inch thiết kế đặc biệt

  • Cần số điện tử dạng nút bấm

  • Hệ thống sưởi/làm mát hàng ghế trước