• Khóa vi sai chủ động

  • Hệ thống phanh hiệu quả

  • Cửa sổ điều khiển điện