HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ ĐẾN TỪNG VỊ TRÍ NGỒI TRÊN XE

  • Khoang hành lý rộng rãi

  • Ngăn chứa đồ tiện dụng

  • Màn hình LCD (Lựa chọn thêm)

  • Tủ lạnh tiện lợi (Lựa chọn thêm)